2014 har været et særdeles aktivt år for Boeslunde lokalråd. Vi har afholdt både kendte og nye aktiviteter – alene og sammen med byens øvrige foreninger.

Sodavandsdiskoteket har været afholdt de sædvanlige to gange, og det har været en succes begge gange med nye rekorder i deltagerantal. I efteråret var vi således nødt til at åbne for hele Præstegårdsladen for at have plads til alle de unge mennesker der deltog. Los Smartos har spillet op i sædvanlig suveræn stil og der er blevet danset og konkurreret i limbo, stoledans, karaoke osv. Vi holder igen i år sodavandsdiskotek både forår og efterår – næste gang er 17/4.

Skt. hans aften viste sig også fra den pæne side rent vejrmæssigt, og vi havde en dejlig og hyggelig aften med stort bål og den sædvanlige flotte optræden fra Mirella og koret. Årets kost gik i år til Birgit og Ole for deres mangeårige frivillige indsats ved alle mulige og umulige arrangementer i byen.

Hjemmesiden har også fået nye funktioner – blandt andet kan man nu få tilsendt et nyhedsbrev på mail når der er nyt i kalenderen. En anden ny funktion er at man via hjemmesiden nu kan se huse og ejendomme der er til salg i og omkring Boeslunde. Vi håber at det kan være med til at vise kommende beboere i Boeslunde hvad vi har at byde på-.

I 2014 prøvede vi også en del nye ting af – og det er alt sammen noget vi forventer bliver faste indslag fremover.

I foråret inviterede vi sammen med naturfredningsforeningen til affaldsindsamlingsdag hvor vi delte os op i små hold, og samlede affald rundt omkring i byen. Det var både store og små ting der blev fundet – valgplakater, flasker et halvt skateboard, papir, cigaretskodder etc. Tak til Brugsen og Jakob for kaffe og tebirkes. Vi mener at vores by fortjener at se pæn ud, så for at højne bevidstheden om ikke at smide affald på gaden og for at få ryddet op, så gentager vi i år affaldsindsamlingen. Det sker den 19/4 hvor vi mødes ved Brugsen klokken 10.00.

I marts måned var vi med til at arrangere et indendørs loppemarked i Præstegårdsladen. Laden var fyldt med stande, og der blev solgt godt igennem – både af legetøj, tøj, haveredskaber osv. Det er endnu ikke besluttet hvornår et evt. nyt loppemarked vil blive afholdt i 2015.

Sammen med byens øvrige foreninger afholdt vi i 2014 den første Mindeparksfest i mange år. Det er forhåbentligt den første af mange, for det var en rigtig god dag. Eftermiddagen gik med konkurrencer, leg og underholdning for børnene samt en kagekonkurrence og en tår øl/kaffe til de voksne. Om aftenen var der fest i det store telt og der blev spist, drukket, sunget og danset til den helt store guldmedalje. Der blev ryddet op og pillet telt ned i silende regnvejr dagen efter, men humøret var stadigt højt – måske skyldes det at festen ikke helt var ude af blodet på alle der dukkede op til oprydningen. Planlægningen af Mindeparksfesten 2015 er allerede godt i gang – den afholdes lørdag d. 16/8.

Sammen med byens øvrige foreninger fik vi også gjort Boeslundefolderen færdig i 2014. Folderen er blevet lagt ud på biblioteker og turistbureauer, og den er også delt ud til områdets ejendomsmæglere. Tilbagemeldingerne er at det er et godt og flot stykke arbejde der er udført, så jeg er overbevist om at den løbende vil blive opdateret og delt rundt igen.

I 2014 var vi også med i ”Jul i Skælskør” for første gang i mange år, og det blev til en flot artikel om vores lille smørhul.

Vi har deltaget i flere møder sammen med Slagelse kommune og de øvrige lokalråd i kommunen, og vi håber at dette netværk fremover vil kunne bære frugt for Boeslunde by og os der bor her.

Til sidst vil jeg rette en tak til alle dem der i løbet af 2014 har hjulpet lokalrådet – enten med sponsorater eller praktisk hjælp.

En særlig tak skal lyde til Jakob og Brugsen for altid at være klar til at levere de ting vi har brug for – til en god pris, til Los Smartos for at stille op til vores sodavandsdiskoteker og til Menighedsrådet for at sponsorere Præstegårdsladen til sodavandsdiskotekerne.