2013 har været et godt år for lokalrådet i boeslunde.

legepladsen blev langt om længe opført og indviet. det har været en meget lang proces, som kulminerede med en festlig indvielse, hvor, dagplejerne, børnehaven og skolen kom for at hjælpe os med indvielsen. pressen var til stede ved indvielsen, og vi fik god omtale både i aviserne og på tv. at det har været en succes med legepladsen hører og ser vi dagligt da legepladsen bliver flittigt brugt. jeg vil endnu en gang benytte lejligheden til at takke alle sponsorer der var med til at gøre det muligt, samt ikke mindst den hjælp vi får fra hallens personale til at stå for dagligt at holde øje med at alt er som det skal være på legepladsen. vi arbejder videre med at skaffe yderligere midler, så vi kan købe flere godkendte redskaber samt borde/bænke-sæt, så legepladsen bliver endnu mere attraktiv.

skt. hans aften var igen en succes med et stort fremmøde og perfekt vejr. der var rigtig mange børn der hyggede sig i mange timer, og de forskellige boder og aktiviteter var rigtig godt besøgt. lokalrådet vil i 2014 forsøge sig med noget nyt – nemlig at holde en midsommerfest i stedet for skt. hans fest. konceptet vil der ikke blive ændret ved, men i stedet for at holde det på skt. hans aften, vil vi holde det på den lørdag der er tættest på skt. hans aften. vi har besluttet at prøve dette, for at børnene (og deres familier) kan få så meget som muligt ud af aftenen. derudover håber vi at de borgere der normalt fejrer skt. hans med venner og familie andre steder, vil benytte lejligheden til også at deltage i festlighederne i boeslunde.

sodavandsdiskotek har vi også holdt i 2013 – 2 gange. begge gange har det været en bragende succes med fuldt hus af unge som har hygget sig med musik, dans og konkurrencer. det er en fornøjelse at se dem udfolde sig, og vi har netop i fredags afholdt det seneste diskotek hvor der deltog ikke mindre end 87 børn/unge.

i 2013 så et af initiativerne fra de møder vi holder for byens øvrige foreninger også dagens lys – nemlig den fælles hjemmeside www.boeslundeinfo.dk. hjemmesiden indeholder bl.a. en fælles kalender, så der kun er ét sted man skal kigge for at få et overblik over hvad der sker i byen. derudover er der links til alle foreningers hjemmesider, så man hurtigt kan komme videre.

vi arbejder pt i samme regi på en folder der skal indeholde en beskrivelse af hvem vi er i boeslunde, og hvad der findes af aktiviteter, foreninger, skoler etc. der findes i boeslunde, folderen giver et overblik over hvad vi som by har at byde på – både socialt og praktisk. inden påsken 2014 ligger folderen hos alle ejendomsmæglere i slagelse, korsør og skælskør som kan bruge den aktivt i deres markedsføring af de ejendomme der er til salg i boeslunde, så potentielle købere kan se hvad vi har at byde på. vi er ligeledes i gang med at undersøge hvordan vi evt. kunne få flere aktiviteter til boeslunde, for at markere os og få sat vores dejlige by på landkortet.

i 2014 vil vi også holde ”affaldsindsamling” sammen med danmarks naturfredsningsforening, for at holde vores by ren og pæn, og samtidig sætte fokus på at alle gør en indsats for at den forbliver sådan.

leo thonesen

formand for boeslunde lokalråd