Generalforsamling 12/3 2013

2012 har været et meget aktivt år for Boeslunde Lokalråd, både med vores faste arrangementer, men også med nye tiltag.

Vi har afholdt diskotek i laden og det var en stor succes med mange deltagere. Vi var i tvivl om hvorvidt der fortsat var interesse, men den tvivl blev gjort til skamme af et rigtig godt og velbesøgt arrangement. Vi har derfor allerede planlagt næste diskotek, som bliver den 24. maj.

Sidst på sommeren havde vi endnu en byvandring. Det var ikke det tilløbsstykke som vi havde håbet på, men vi havde en rigtig god tur, hvor vi bl.a. var inde på flådens depot for at få en rundtur, og se de enorme sten fra en port i vores tidligere koloni Trankebar, som kom med hjem til Danmark som ballast i bunden af de store skibe. Endnu en gang tak til Carl Emil og Bertel for rundturen.

Vores Skt. Hans arrangement var en stor succes hvor rigtig mange dukkede op. Hos Smartos havde vi lejet en hoppeborg som børnene brugte flittigt, og vores boder med det muntre køkken samt boldkast var flittigt besøgt. Der blev også solgt godt af øl, vand og vin, og for første gang gav Skt. Hans arrangementet overskud. Måske hjalp det lidt at det var en lørdag aften, for det blev ret sent før de sidste af os gik hjem. I år er det en søndag, så det bliver nok ikke helt så sent, men til gengæld så håber vi at folk kommer tidligere og deltager i fællesspisningen. Jeg vil gerne sige en speciel tak til Brugsen for lån af kølebilen samt til Noagård for at vi måtte hente både halm og brændet til det flotte bål hos dem.

Legepladsen er en føljeton der snart har løbet over mange år, men nu er der skred i tingene. Vi har fået tilskud fra Boeslunde Boldklub og gymnastikforeningen på hver 5.000 kroner, og fra SK Forsyning har vi fået 15.000 kroner. Det gør at vi nu kan komme i gang med selv opførelsen af legepladsen. Vi har stadig ansøgninger om midler ude hos halforeningen, Nordeafonden samt spillehallen i skælskør. Ansøgningen om byggetilladelse er sendt til kommunen, og de sidste detaljer er ved at falde på plads. Vi forventer derfor at vi kan holde indvielse af legepladsen senere i år, måske allerede her til foråret.

I november holdt vi det første møde mellem alle Boeslundes foreninger. Mødet var arrangeret af lokalrådet, og vi diskuterer alt hvad der har med byen at gøre, og hvad vi kan gøre for at tiltrække nye beboere samt beholde og evt. udbygge de faciliteter vi har her i byen. I januar holdt vi møde nr. 2, og der er allerede kommet noget konkret ud af møderne. Om kort tid kan vi præsentere en fælles hjemmeside for alle foreninger og bestyrelser i Boeslunde med korte beskrivelser af hver forening, links til deres hjemmesider samt en fælles kalender så man kan få et samlet overblik over hvad der sker i byen. Vi snakker også om fælles arrangementer så som en fast byfest, koncerter etc., men det er stadig kun på tegnebrættet. Jeg har meget store forventninger til dette samarbejde som jeg mener, kan gavne Boeslunde på både kort og lang sigt.

Leo Thonesen

Formand i Boeslunde lokalråd