Startdato kendes desværre ikke endnu, så snart der er nyt vil det blive skrevet på Fibias hjemmeside. Og husk, så længe gravearbejdet ikke er opstartet, kan man stadig nå at tilmelde sig.

Mht. til de områder som ligger udenfor Boeslunde, så er meldingen fra Fibia, at de er gået så langt ned i deres krav om antal tilmeldinger inden for bygrænsen, at det på nuværende tidspunkt ikke kan etableres udenfor bygrænsen. Det skal i stedet håndteres som nye projekter. Det er muligt at man til disse små områder kan søge tilskud i diverse fiberpuljer. P.t. er der ikke nogen åbne puljer, men deltagere i fibergruppen holder øje. Skal der opstartes nye projekter for de omkringliggende områder, så kræver det dog tilsagn fra nogle af områdernes beboere, om at de vil deltage i arbejdet omkring indsamling af tilmeldinger i deres eget område, samt ansøgning til puljer. Kontakt Allan på 29678535 hvis du er interesseret.