Referat fra LUP-møde 11. oktober 2017

Pkt. 1. Bordet rundt:

Leo: Leo har søgt kvikpuljen om tilskud til bålhytte og evt. shelter, som var et resultat af "borgerne bestemmer", men som lige knap er finansieret. Der er håb om at vi får det søgte tilskud. Der er søgt om 45.000 kr. Evt. søges flere andre puljer.

Finn: Finn har fået tilkendegivelse fra plejehjemmets leder, at der kunne være mulighed for at lave noget E-sport på plejehjemmet. Det kunne give en rigtig god historie.

Thomas: Bestyrelsen ved skole/børnehaven har holdt møde med forvaltningen på daginstitutionsområdet, for at undersøge muligheden for at starte en vuggestue op i børnehaven, og beskeden fra forvaltningen er, at det må vi gerne, så længe vi ikke tager børnene fra dagplejerne. I praksis betyder det at vi skal finde børnene hos familier, som ikke får passet deres børn i Boeslunde i dag og fra tilflyttere, som ville være tvunget til at finde en anden løsning, hvis der ikke var dagpleje her.

Efterfølgende har vi holdt møde med dagplejerne, og fortalt dem at vi på ingen måde er ude på at være konkurrenter til dem, og at vi også ønsker at der skal være begge tilbud i byen.

Notat i forbindelse med budgetforhandlingerne om lukning af dagplejen er formentlig taget helt af bordet, hvis det nogensinde rigtig har været på det. Vi drøftede lidt om kommunikation om at det.

Pkt. 2. Evaluering af borgermødet:

Vi lavede en EBH analyse (endnu bedre hvis) Positivt

Negativt

- Engagement

- Godt med små grupper

- God forplejning

- God tidsplan

- Mange input

 

- For få børnefamilier

- Fremmøde

- Kommunikere næste skridt

- Tiltrækning

- Fik folk noget ud af det??

- Noget konkret med hjem

 

Hvad kan tiltrække:

- Børneunderholdning

- Indvielse af bålhus/shelter

- Disney sjov og hygge (også for voksne)

- Det skal føles vigtigt at man deltager, der skal være "noget på spil"

Ideer:

- Evaluering på dagen

Pkt. 3. Arbejde med punkter

- Lejeboliger. Ole David Petersen er i dialog med kommunens planafdeling angående udvidelse af antallet af lejeboliger. Frank kontakter Ole, for at sige at vi gerne støtter op.

- Besøg virksomhederne(erhvervsnetværk), "åbent hus". Punktet udsat.

- Vælgermøde. Thomas taler med Thomas Clausen om han mener det er realistisk at invitere til vælgermøde. Punkter til et vælgermøde kunne være: Kultur og fritid, bosætningspolitik, landdistriktsudvikling, trafik.

Pkt. 4. Næste møde

Næste møde afholdes Onsdag d. 8. november 2017 kl. 19.15, på skolen.