Referat fra arbejdsmøde i Boeslunde/Gryderups LUP-gruppe

 

Dato: 23. januar 2018, kl. 19.15-21.30

Sted: Mosevænget 20, 4242 Boeslunde

 

Deltagere: Lonnie, Linda, Leo, Frank, Thomas, Finn

 

Referat

 

Information om LUP-gruppens arbejde

 

  • Afholde et årligt borgermøde fx i september
  • Lave et årligt info-nyhedsbrev om LUP-gruppens arbejde, fx i august, nyhedsbrevet kan benyttes som input til borgermødet.
  • Referater fra LUP-gruppens møder og arbejdsnotater lægges på lokalrådets hjemmeside.
  • Lave en fast klumme i Boeslundebladet, Frank vil gerne komme med første bud.

 

Opsamling på strategiske indsatsområder

 

  • Bosætning
  • Infrastruktur
  • Institutioner/foreninger
  • Dagligvarehandel
  • Markedsføring

 

Indsatsområderne fremgår af den elektroniske LUP, som Thomas sendte tirsdag aften den 23. januar

 

Erhvervsindsats

 

Frank har deltaget på Rude/Bisserup/Venslevs erhvervsnetværk på Kirkeskovskolen, hvor Slagelse Erhvervscenter også deltog. Der er meget hjælp at hente i Erhvervscentret både for iværksættere og nystartede virksomheder.

Det vil være en god idé at inddrage Slagelse Erhvervscenter, hvis der skal etableres et erhvervsnetværk i Boeslunde/Gryderup.

På mødet blev det påpeget, at der er udfordringer med at få finansiering og at få kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder.

 

Frank, Lonnie og Leo vil arbejde videre med at undersøge om der er basis for et lokalt erhvervsnetværk i Boeslunde/Gryderup og et større samarbejde mellem de lokale virksomheder.

 

Der planlægges med at holde et afklaringsmøde for de lokale erhvervsdrivende i marts. Lonnie kontakter Lars Schou Pedersen for at få Lars til at komme og fortælle om deres erfaringer med at få etableret et erhvervsnetværk i Stillinge og omegn.

Alle virksomheder i postnummer 4242 vil blive inviteret.

 

Finn oplyste, at der ikke er planlagt nye erhvervsarealer i området, men at de eksisterende lokalplaner flere steder er udlagt og blandet bolig/erhverv både i Boeslunde og Gryderup. Frank havde talt med de nye ejere af ”depotet”, som er interesseret i at leje bygningerne og grunden ud, hvis der skal skabes fx kontorfællesskaber, så kræver det noget vedligeholdelse.

 

Markedsføring

 

Det er de gode og positive historier der skal frem i lyset, desværre er det meget det negative der fylder især på facebook, det blev aftalt at forsøge, at komme med positive opslag på facebook, og opfordre sit netværk til at gøre det samme.

 

 

Visionen

 

Thomas havde lavet et oplæg til en vision, der kom input og forslag til tilføjelser/ændringer, som Thomas vil arbejde ind i en ny version

 

Fibernet

 

Der er ved at være fibernet i Boeslunde by, dog ikke på landet. Gravearbejdet starter i Juni. Det bliver interessant at se hvad det betyder for byen og om der er flere som vil arbejde hjemme.

 

E-sport

 

Der er klar til at starte e-sport, der skal dog lige fastsættes en dato, som passer ind med de andre aktiviteter i byen.

 

Vælgermødet

 

Vælgermødet var en stor succes, der kom mange også folk udefra, Mathilde fra SN lavede en god artikel, som hun altid gør. Desværre er Matilde ikke længere tilknytte SN, der har været stor tilfredshed med Matildes dækning af historierne fra Boeslunde/Gryderup.

 

Bosætning

 

Der er mange ting i gang i øjeblikket, så det blev aftalt at vente med dette indsatsområde til næste møde, hvor alle opfordres til at gøre sig nogle tanker.

 

Det er stadig en god idé at byde nye borgere velkommen, men det skal afklares i hvilket omfang.